De Heerlickheyt | Henk Speth

  • 21 apr


  • Cras-WP

Datum

April t/m mei 2013

 

Over de kunstenaar

In het werk van beeldend kunstenaar Henk Speth lijken de fysieke en spirituele wereld samen te vallen.  De beelden die hij aan het canvas toevertrouwt zijn als ruwe lichamen , waarvan drager, pigmenten en vormen onlosmakelijk met en in elkaar vervlochten zijn. De onderwerpen zijn gebaseerd op groeivormen uit de natuur. Geen ongerept geachte oernatuur, maar de natuur die tot de mensenwereld behoort. Een sterrennacht als dromerige projectie. Schelpen, die je uit een mengeling van verzameldrift en verveling op het strand bijeenraapt en later thuis ordelijk neerlegt. Bijna uitgebloeide tulpen, onderling verbonden door de golvende lijnen van hun stelen.  In een eeuwenoude traditie, die terugvoert tot de Griekse schilders Protogenes en Apelles, slaagt Speth erin een aanraakbare illusie te creëren, een onvermoede werkelijkheid. Hij lijkt daarbij te zoeken naar de zuiverste verbinding tussen drager en beeld, gebruikmakend van pure pigmenten als medium.

In zijn tekeningen op aquarelpapier gebruikt hij een zelfgemaakt instrument om deeltjes roet in diverse patronen te blazen. Het resultaat is het diepst mogelijke zwart op maagdelijk wit. Dit herinnert aan de fase in de alchemie, waarin alles verkoold raakt, al het bestaande, het oude, opgelost raakt, waarna er nieuwe mogelijkheden vrijkomen. De kunstenaar zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden, hij zoekt zijn weg in het ongerijmde.
www.henkspeth.nl