De Heerlickheyt | PlateauKunst 2018 | plateau Margraten

PlateauKunst 2018 | plateau Margraten


  • 08 aug


  • Cras-WP

Datum

za 25 en zo 26 augustus 2018

 

PlateauKunst 2018

Bij de Heerlickheyt en op 8 andere locaties op en rondom het Plateau van Margraten (in boerderijen, schuren, molen en weilanden) wordt actuele beeldende kunst tentoongesteld.

De Heerlickheyt presenteert werk van:
Siiri Spronken [Tekeningen, Schilderijen] (Beek 1960) werd geboren in een kunstenaarsgezin. Haar moeder was de Finse kunstschilder Varpu Tikanoja, haar vader de Nederlandse beeldhouwer Arthur Spronken. Aanvankelijk koos Siiri voor een studie Rechten, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en de behoefte om te schilderen werd dwingend. Zij koos voor het schilderen. Vanaf haar twintigste, na een periode aan de Stadsacademie in Maastricht, begint ze met exposeren. Haar schilderijen en gouaches gaan over tijdloze mythen, verhalen van mensen, maar in haar werk ontbreekt de dynamiek van het echte leven niet. In haar verbeeldingen is zij op zoek naar de enige juiste en meest trefzekere expressie van de kern van het verhaal dat verteld moet worden. Dat lijkt heel beslist, maar juist daarin schuilt het bijzondere: Siiri Spronken laat de ruimte van eigen interpretatie van koloriet en voorstelling. Ieder zoekt en mag zijn eigen symboliek vinden in haar schilderijen. Sinds 1985 woont en werkt ze in Arensgenhout met beeldhouwer Thomas Junghans en hun twee dochters Raan en Nuria.
siirispronken.nl

Thomas Junghans [Beelden] (Recklinghausen 1956) studeerde aan de Stadsacademie en de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Vervolgens aan de Fachhochschule te Aken. Hij maakt beelden in steen, hout en brons en laat de materialen in hun waarde. In zijn beelden is het materiaal in hun oerstaat. Polijsten van brons of ijzer doet hij zelden. Zijn ogen zien al in de ruwe grondstof wat zijn handen zullen gaan maken. In de werken van Junghans zien we één allesoverheersend kenmerk: een hoekverdeling die onmiddellijk het idee geeft van facetten, van diepte. Zijn gebeeldhouwde koppen, meestal met een kubus als grondvorm, hebben diverse vlakken die bijna onafhankelijk van elkaar bekeken kunnen worden. Het is het handschrift van Thomas Junghans om in een ‘vierkant’ blok met minieme ingrepen een duidelijk, zij het geabstraheerd mensbeeld te scheppen. Sinds 1985 woont en werkt hij in Arensgenhout met schilder Siiri Spronken en hun twee dochters Raan en Nuria.
thomasjunghans.com

PlateauKunst is een initiatief van Wanda Reiff.